Bitüm Eritme Tesisi Nedir ?

Bitüm eritme tesisi; yolun hammaddesi olan katı haldeki bitümün eritilerek sıvı hale getirildiği ve pompalar vasıtasıyla bitüm servis tanklarında depolandığı tesistir. Bitüm bazı ülkeler tarafından ihraç edilmektedir. İhraç edilen bitüm enerji maliyetlerinden dolayı nakliyesi yapılırken ısıtma işlemi yapılamaz. Belirli bir sıcaklık değerinin altında bitüm sıvı halden katı hale geçer. Katı halde big bag çuvallarla veya varillerle gönderilen bitüm bitüm eritme tesisi yoluyla ısıtılarak bitümü sıvı hale getirir ve kullanıma hazır duruma gelir.

MBA varil veya big bag bitüme uygun kullanımda bitüm eritme tesisleri üretmektedir.

Bitüm Eritme Tesisleri: Bitüm Tedariğinde Kilit Rol

Yol inşaatı, modern toplumların altyapı gelişimi için kritik bir öneme sahiptir ve bu projelerde kullanılan malzemelerin hazırlanması, işlenmesi ve uygulanması da büyük bir titizlik gerektirir. Bu noktada, bitüm eritme tesisleri, bitümün yolların yapımında kullanılabilir hale getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Saatte 15 tona kadar bitüm eritme kabiliyetine sahip tesisler ile asfalt plenti ve ekipmanlarına bitüm servis edilerek asfalt üretimi gerçekleştirilmektedir.

Bitüm Eritme Tesisinin Temel İşlevleri

Bitüm eritme tesisleri, ham bitümü ısıtarak kullanıma uygun hale getiren tesislerdir. Bu tesislerde, ham bitüm yüksek sıcaklıklarda eritilir ve ardından bitüm tanklarına sevk edilerek kullanıma hazır hale getirilir. Bitüm eritme tesisleri genellikle şu ana bileşenlere sahiptir:

  1. Eritme Ünitesi : Ham bitümün yüksek sıcaklıklarda eritildiği ana birimdir. Bu ünite, bitümün viskozitesini azaltarak işlenebilir hale getirir.

  2. Vinç veya Hidrolik Kapak : Big bag içinde şantiye alanına getirilen bitüm vinç yardımıyla taşınarak eritme ünitesine aktarılır. Varil içinde şantiyeye getirilen bitüm ise hidrolik kapak yoluyla eritme ünitesinin içine aktarılır ve burada eritilir.

  3. Depolama Tankları: Bitüm, işlendikten sonra bitüm depolama tanklarına yönlendirilir. Bu tanklar, bitümün istenilen özelliklere sahip olana kadar beklediği bir depolama ve kontrol sürecini içerir.

  4. Kontrol Paneli ve Otomasyon Sistemleri: Tesis genellikle bir kontrol paneli ve otomasyon sistemleri ile donatılmıştır. Bu sistemler, tesisin operasyonunu izlemek, kontrol etmek ve optimize etmek için kullanılır.

Sürdürülebilir Yol İnşaatı

Bitüm eritme tesisleri, sürdürülebilir yol inşaatı için önemli bir bileşeni temsil eder. Bu tesisler, bitümü hızlı bir şekilde eriterek, kullanıma hazır hale getirirler. Bu nedenle tesisin, yol inşaatlarında önemli bir görevi vardır.

MBA

Bizimle

iletişime

geçin !

+90 541 253 58 06

+90 546 726 06 06

sosyal medya