Kızgın Yağ Isıtmalı Bitüm Tankı

Kızgın yağ ısıtmalı bitüm tankları, kızgın yağ kazanı tarafından ısıtılan termal yağ yoluyla bitümü ısıtırlar. Bitüm tankı içinde bulunan boru demetleri içinde ısıtılmış termal yağ sirkülasyonu yapılır.

 

İnşaat sektöründe en çok kullanılan bitüm tankı tipidir. Bu tanklar yatay ve dikey tipte üretilebilmektedir. Ayrıca modifiye bitüm ve bitüm emülsiyonu depolanması için de elverişlidirler. Modifiye bitüm ve bitüm emülsiyonu tanklarında karıştırıcı bulunur.

 

Bitüm tanklarında ısıtma için kullanılan boru demetlerinin toplam yüzey alanı ve boru kalitesi ısıtma hızı ve kullanım ömrü açısından çok önemlidir.

 

  • Yatay veya dikey tipte tasarım
  • 40-80 ton kapasiteli bitüm tankı imalatı
  • Çelik çekme borudan serpantin imalatı
  • Düşük ısı kaybı için yüksek yoğunluklu taş yünü ile izolasyon
  • İmalat sonrası sızdırmazlık testi
  • Seviye sensörüyle analog seviye ölçümü
  • Modifiye bitüm veya bitüm emülsiyonu stoğu için özel tasarım opsiyonu
  • Bitüm sıcaklığını otomasyon üzerinden ayarlama opsiyonu
  • Analog ve manuel termometre ile bitüm sıcaklığı ölçümü

MBA

Bizimle

iletişime

geçin !

+90 541 253 58 06

+90 543 253 58 06

sosyal medya